edubaza.pl
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956 r. 217/219
61-485 Poznań
tel. 48 (61) 843 47 96