edubaza.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel. centrala (+48 61) 829 40 00