edubaza.pl
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Kaliszu
ul. Widok 96a
62-800 Kalisz
tel. (62) 753-56-53