edubaza.pl
Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk
ul. Strzeszyńska 32
60-479 Poznań
tel. +48/61/657 91 00