edubaza.pl
Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
60-318 POZNAŃ
ul. Władysława Węgorka 20
tel.: +48 61 864 9000